Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
16. AOÇ 2100 ADA 23-24 PARSEL-KORUMA BÖLGE KURULU KARARI

16. AOÇ 2100 ADA 23-24 PARSEL-KORUMA BÖLGE KURULU KARARI

Davacı                      : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-ŞPO-PMO-ZMO-ÇMO

Davalı                       : Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Dava Konusu          : Ankara 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.12.2012 gün ve 352 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği 2100 ada 23 ve 24 parselde planlanan yapılaşma için Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 1/10000 ölçekli AOÇ 1.derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planları ile getirilen resmi kurum alanı için öngörülen resmi veya idari tesis alanları, büyük alan gerektiren kamu kurum ve servis alanları, arşiv, eğitim ve kongre merkezi, halk eğitim merkezi, kütüphane, müze, gibi kültürel amaçlı tesislerle açık ve kapalı spor tesisleri ve depolama alanları kullanımlarının yürürlükteki koruma amaçlı nazım imar planının tarihi çekirdek alanı kararı ile uyum sağladığına, bu parsellerde yapılacak uygulamalarda alandaki mevcut emsal ve kat yüksekliği esas alınarak eşdeğer yapılaşma getirilebileceğine, alana ilişkin plan önerilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde değerlendirilmesi koşulu ile uygun olduğu” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 10.İdare Mahkemesi- 2013/402E. –Danıştay 6.Daire 2014/3793E.  

Akış ve Son Durum  : Davalı idarenin cevap dilekçesi beklenmektedir. Başbakanlık müdahale talebinde bulunmuştur. Dosya Danıştay 6.Daireye gönderilmiştir. Rapor alındıktan sonra yeniden karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.


Toplam Görüntülenme : 5849
Kategori Haberleri

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!