Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
15. AOÇ 2100 ADA 23-24 PARSEL-KORUMA KOMİSYONU PLAN UYGUNLUK KARARI

15. AOÇ 2100 ADA 23-24 PARSEL-KORUMA KOMİSYONU PLAN UYGUNLUK KARARI

Davacı                      : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-ŞPO-PMO-ZMO-ÇMO

Davalı                       : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Dava Konusu          : Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca AOÇ 2100 ada 23-24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/10000 ölçekli AOÇ 1.derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Ait Yönetmeliğe uygun olduğuna ilişkin 11.02.2013 tarih ve 74 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 6.İdare Mahkemesi- 2013/417E.  / Danıştay 6.Daire 2013/3208E.

Akış ve Son Durum  : Ankara Valiliği hasım mevkine alınmıştır. Bağlantı ile Danıştay 6.Daireye gönderilmiştir. Rapor alındıktan sonra yeniden karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bilirkişi ücreti istenmiştir.


Toplam Görüntülenme : 5783
Kategori Haberleri

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!