Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
14. AOÇ 2100 ADA 23-24 PARSEL ÖZELLEŞTİRME İDARESİ PLANLAR

14. AOÇ 2100 ADA 23-24 PARSEL ÖZELLEŞTİRME İDARESİ PLANLAR

Davacı                      : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-ŞPO-PMO-ZMO-ÇMO

Davalı                       : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Dava Konusu          : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mah., Atatürk Orman Çiftliği sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye ait olan 2100 ada 23 ve 24 parsellere ilişkin hazırlanan, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.03.2013 tarih ve 2013/19 s. kararı ile kabul edilerek, 08.03.2013 tarih ve 28581 s. Resmi Gazete’de ilan edilen 1/10.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Danıştay 6.Dairesi  2013/4285

Akış ve Son Durum  :Savcılık görüşü ve bilirkişi raporu lehedir. Yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. Yd red kararına itiraz edilmiştir.


Toplam Görüntülenme : 6069
Kategori Haberleri

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!