Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
5. AOÇ -SİT KARARI-İPTAL DAVASI(2)

5. AOÇ -SİT KARARI-İPTAL DAVASI(2)

Davacı                         : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-ŞPO-PMO-ZMO-ÇMO

Davalı                          : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dava Konusu          : Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.02.2012 gün ve 468 sayılı  “Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde, Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit içerisinde yer alan mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait 2100 ada 16 parsel ve mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ve Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan13585 ada 12 parselin bir bölümünü de içine alan ve yaklaşık 7 hektarlık yürürlükteki mevzuat ile yürürlükteki ilke kararlarındaki 1. Derece Doğal Sit Alanı özellikleri taşımadığı, bölgedeki bitki dokusunun insan eliyle oluşturulan yapay bir çevre olarak geliştirildiği gerekçeleriyle söz konusu alandaki 1. Derece Doğal Sit şerhinin kaldırılarak, sadece 3. Derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 02.02.2012 gün ve 15 sayılı Kararı’nın alanın tarihi açıdan bir özellik ve nitelik taşımadığı belirlendiğinde 3. Derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin kararın uygun olduğuna” ilişkin Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 11. İdare Mahkemesi 2012\1694 E.

Akış ve Son Durum  : Başbakanlık davaya müdahil olmuştur. Keşif yapılmıştır, bilirkişi raporu iddialarımız doğrultusundadır. Mahkeme davanın kabulüne karar vermiş, Danıştay 14.Daire kararı bozmuştur. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.


Toplam Görüntülenme : 5645
Kategori Haberleri

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!