Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
4. AOÇ-GAZİ TESİSLERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (MÜDAHİL)

4. AOÇ-GAZİ TESİSLERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (MÜDAHİL)

Davacı Yanında Müdahil : Şehir Plancılar Odası yanında Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Davalı                                 : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu                    : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 gün ve 1806 sayılı kararıyla kabul edilen ve 12.08.2011 gün ve 2484 sayılı kararıyla kesinleşen “Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri Alanı 1. Derece Doğal ve Tarihi sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı"nın yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır

Mahkeme ve Dosya No  : Ankara 11. İdare Mahkemesi 2012\424 E.

Akış ve Son Durum         : Davacı yanında davaya katılma talepli dilekçe sunulmuştur. Katılma talebimiz kabul edilmiştir. Konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 


Toplam Görüntülenme : 5786
Kategori Haberleri

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!