Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
3. AOÇ-GAZİ TESİSLERİ-SİT KARARI-İPTAL DAVASI

3. AOÇ-GAZİ TESİSLERİ-SİT KARARI-İPTAL DAVASI

Davacı                    : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi- ŞPO-PMO-ZMO-ÇMO

Davalı                     : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dava Konusu        : Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.08.2011 tarihli ve 6281 sayılı kararı ile onaylanan, “Yenimahalle İlçesi Orman Genel Müdürlüğü Gazi Tesisleri’nin 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescili kararının” yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkındadır.

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 11. İdare Mahkemesi 2012\1364 E.

Akış ve Son Durum  : Başbakanlık davaya müdahil olmuştur. Keşif yapılmıştır, bilirkişi raporu iddialarımız doğrultusundadır. Mahkeme davanın ehliyet yönünden karar vermiştir. Karar temyiz edilmiştir. Danıştay dava konusu işlemin I. Derece Doğal Sit şerhinin kaldırılarak III. Derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin kısmının onanmasına, alanın tarihi sit şerhinin kaldırılmasına ilişkin kısmının ise bozulmasına karar vermiştir. Danıştay kararı için karar düzeltmeye başvurulmuştur.


Toplam Görüntülenme : 6003
Kategori Haberleri

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!