Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
2. “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi İPTAL DAVASI

2. AOÇ-1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın ve eki olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi İPTAL DAVASI

 

Davacı                         : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi-ŞPO-PMO-ZMO-ÇMO-Ankara Barosu

Davalı                          : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Dava Konusu             : Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan "1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı"nın ve eki olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptaline; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen planların ve eklerinin dayanağı olan 5524 sayılı yasanın Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebi hakkındadır. 

Mahkeme ve Dosya No : Ankara 5. İdare Mahkemesi 2011879 E.

Akış ve Son Durum  : Başbakanlık davaya müdahil olmuştur. Keşif gerçekleştirilmiş olup, bilirkişi raporu lehe gelmiştir, ancak Mahkeme raporu genel ve soyut nitelikte bulduğundan ikinci kez keşfen bilirkişi incelemesi yaptırmıştır, ikinci bilirkişi raporu da bir karşı oy ile lehe gelmiştir, Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Bölge İdare Mahkemesi davalı idarelerin itirazını reddetmiştir. Dava kabul edilmiş, davalı idare kararı temyiz etmiştir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.


Toplam Görüntülenme : 5642
Kategori Haberleri

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!