Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
AOÇ’de fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

AOÇ’de  fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

Tema park’ın yürütmesi meslek odalarının açtığı dava ile durdurulunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı alanda yapılan plan değişikliğini tekrar onayladı. Atatürk Orman Çiftliği’nde 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Fuar, Panayır ve Festival Alanı 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açtı.

Açılan davaya ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nde  Ankapark'ın yapıldığı alanda alan önce Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edildi ve 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları askıya çıktı davamızı açtık. Yenileme alanı davalarında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine yargı kararlarını boşa düşürmek için, planların ismini değiştirerek tekrar alana ilişkin planlar onayladı. Tema park’ın ismi oldu Panayır fuar alanı.  Alana ilişkin kazandığımız ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen davada  alanın nitelik itibariyle mutlak tarım alanı olduğuna bilirkişilerce dikkat çekilmişti. Ayrıca bilirkişi raporunda; planların Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük olaylara sahne olmuş bir alanı kültür ve doğal varlık niteliğiyle korumasına engel nitelik taşıdığı, planlarda gösterilen, hayvanat bahçesi, spor parkı ve olimpiyat oyunları alanının AOÇ’nin tarihi, kültürel ve doğal sürekliliğini sağlamasının önünde engel teşkil edeceği, öngörülen yapılaşmanın AOÇ’nin 1. derece doğal ve tarihi sit niteliğini ortadan kaldıracağı ifadeleri yer almıştı. Kapsamlı bir rapor sunmuşlardı.Atatürk Orman Çiftliği’nde tekrar plan değişikliği yapıldı tekrar davamızı açtık. Bilirkişi raporundaki  tespitlere ve yargının yürütmenin durdurulması kararlarına rağmen aynı içerikteki imar planları isim değiştirerek "fuar, panayır, festival alanı koruma amaçlı nazım imar planları" şeklinde onaylandı. AOÇ konut, sanayi ve ticaret amaçlı yapılaşma yasağının AOÇ Kanununda yer almasına rağmen Temapark projesinin gerçekleştirilmeye çalışılması açıkça hukuka aykırıdır. Yürütmenin durdurulması talebimizi de dava dilekçesinde ilettik alanda yapılacak her çalışma telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilir” dedi. 

Ayrıca Temapark alanına dair bir önceki imar planının incelendiği bilirkişi raporunda; "öngörülen arazi kullanım kararı olan Hayvanat Bahçesi, Hayvanat Bahçesi Gelişme Alanı ve ASKİ Arıtma Tesisi Alanı kullanımlarının, üst ölçek plan karar ve stratejileri ile örtüşmediği, üst ölçek plan kararlarında “Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmüne karşın, alanda ücretli giriş yapılarak kullanılabilecek ticari alanların öngörüldüğü tespit edilmiştir.  Ankapark projesi ile ticari faaliyetlerle dolu bir kentsel aktivite alanı olarak düzenlenmesinin hedeflendiği, 2.780.000 m2 büyüklüğünde ve yaklaşık 6.500 araçlık olduğu belirtilen otopark alanının yaratacağı sert zemin alanının, tarımsal alanda bozulmaya neden olacağı ve bu bozulmanın olumsuz mikroklimatik etki yaratacağı"na yönelik ifadelere yer verilmişti.  


Toplam Görüntülenme : 10356
Kategori Haberleri

Mimarlar, AOÇ hukuk mücadelesinde bir kazanım daha elde etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  AOÇ alanları özgürleşmesi için verdiği mücadelede bir kazanım daha elde etti.
02 Temmuz 2019
Mimarlar, AOÇ mücadelesinde bir kazanım daha elde etti
Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “ Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinin her aşamasında zincirleme açtığımız davalarda bir kazanım daha elde ettik. AOÇ özgürleşene kadar mücadelemiz devam edecek “ dedi.
29 Nisan 2019
AOÇ’de 1 metrekare alanın yıllık kirası 10 kuruş! AOÇ müdürü derhal istifa etsin
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ arazileri talanının kiralama yöntemiyle devam ettiğini belirterek, 24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilanı ile AOÇ arazilerinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın tarımsal üretim alanı adı altında kiralama yöntemiyle ihaleye çıkartıldığını bildirdi.
24 Nisan 2019
Atatürk Orman Çiftliği’nde 250 bin metrekare daha yapılaşmaya açılıyor
Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan  “Atatürk Orman Çiftliği alanlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı kullanımlara son verilmelidir. Özel Kuvvetler AOÇ arazisinde değil, başka yerde konuşlansın” dedi.
26 Mart 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!