Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
AOÇ’de fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

AOÇ’de  fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

Tema park’ın yürütmesi meslek odalarının açtığı dava ile durdurulunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı alanda yapılan plan değişikliğini tekrar onayladı. Atatürk Orman Çiftliği’nde 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Fuar, Panayır ve Festival Alanı 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açtı.

Açılan davaya ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nde  Ankapark'ın yapıldığı alanda alan önce Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edildi ve 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları askıya çıktı davamızı açtık. Yenileme alanı davalarında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine yargı kararlarını boşa düşürmek için, planların ismini değiştirerek tekrar alana ilişkin planlar onayladı. Tema park’ın ismi oldu Panayır fuar alanı.  Alana ilişkin kazandığımız ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen davada  alanın nitelik itibariyle mutlak tarım alanı olduğuna bilirkişilerce dikkat çekilmişti. Ayrıca bilirkişi raporunda; planların Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük olaylara sahne olmuş bir alanı kültür ve doğal varlık niteliğiyle korumasına engel nitelik taşıdığı, planlarda gösterilen, hayvanat bahçesi, spor parkı ve olimpiyat oyunları alanının AOÇ’nin tarihi, kültürel ve doğal sürekliliğini sağlamasının önünde engel teşkil edeceği, öngörülen yapılaşmanın AOÇ’nin 1. derece doğal ve tarihi sit niteliğini ortadan kaldıracağı ifadeleri yer almıştı. Kapsamlı bir rapor sunmuşlardı.Atatürk Orman Çiftliği’nde tekrar plan değişikliği yapıldı tekrar davamızı açtık. Bilirkişi raporundaki  tespitlere ve yargının yürütmenin durdurulması kararlarına rağmen aynı içerikteki imar planları isim değiştirerek "fuar, panayır, festival alanı koruma amaçlı nazım imar planları" şeklinde onaylandı. AOÇ konut, sanayi ve ticaret amaçlı yapılaşma yasağının AOÇ Kanununda yer almasına rağmen Temapark projesinin gerçekleştirilmeye çalışılması açıkça hukuka aykırıdır. Yürütmenin durdurulması talebimizi de dava dilekçesinde ilettik alanda yapılacak her çalışma telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilir” dedi. 

Ayrıca Temapark alanına dair bir önceki imar planının incelendiği bilirkişi raporunda; "öngörülen arazi kullanım kararı olan Hayvanat Bahçesi, Hayvanat Bahçesi Gelişme Alanı ve ASKİ Arıtma Tesisi Alanı kullanımlarının, üst ölçek plan karar ve stratejileri ile örtüşmediği, üst ölçek plan kararlarında “Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmüne karşın, alanda ücretli giriş yapılarak kullanılabilecek ticari alanların öngörüldüğü tespit edilmiştir.  Ankapark projesi ile ticari faaliyetlerle dolu bir kentsel aktivite alanı olarak düzenlenmesinin hedeflendiği, 2.780.000 m2 büyüklüğünde ve yaklaşık 6.500 araçlık olduğu belirtilen otopark alanının yaratacağı sert zemin alanının, tarımsal alanda bozulmaya neden olacağı ve bu bozulmanın olumsuz mikroklimatik etki yaratacağı"na yönelik ifadelere yer verilmişti.  


Toplam Görüntülenme : 7316
Kategori Haberleri

AOÇ yasa değişikliğinde suç işlediler. Vasiyete ihanet ettiler
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin “Torba yasa” ile 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine “Bu devir hukuka aykırıdır, Vasiyete ihanet edildi” diyerek tepki gösterdi.
17 Mayıs 2018
Mimarlar Gökçek dönemi AnKara Rapor’u kamuoyuna sundu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Melih Gökçek'in 23,5 yıllık başkanlık döneminin Başkent’e verdiği hasarı anlatan AnKara Rapor’u ve 1994-2017 Türkiye ve kent gündemini konu alan zaman çizelgesini Gökçek’in istifasının kırkında kamuoyuna tanıttı.
11 Aralık 2017
Mimarlar Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent'e telafisi imkansız zararlar veren ve istifa eden eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek'in peşini bırakmıyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gökçek'in 23.5 yıldır Ankara'ya verdiği zararı anlatan hasar tespit raporunun özetini içeren bir dosya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve milletvekilleri de destek verdi.
30 Ekim 2017
Torba yasada amaç AOÇ’deki hukuksuzluğa kılıf biçmek
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin torba yasaya eklenen 6. Madde ile AOÇ içinde Hayvanat Bahçesi olarak ayrılan Ankapark alanında plan yapma yetkisinin ve intifa hakkının 10 yıldan 30 yıla çıkartılmasına  “Bu madde davalarımızı devre dışı bırakmak ve kamu yararına aykırı işlemler yapan ve kamuyu zarara uğratan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nı yargıdan kaçırmak için konulmuştur. Amaç hukuksuzluğa kılıf biçmektir’’  diyerek tepki gösterdi
02 Ekim 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!