Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9
AOÇ’de fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

AOÇ’de  fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

Tema park’ın yürütmesi meslek odalarının açtığı dava ile durdurulunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı alanda yapılan plan değişikliğini tekrar onayladı. Atatürk Orman Çiftliği’nde 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Fuar, Panayır ve Festival Alanı 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açtı.

Açılan davaya ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nde  Ankapark'ın yapıldığı alanda alan önce Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edildi ve 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları askıya çıktı davamızı açtık. Yenileme alanı davalarında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine yargı kararlarını boşa düşürmek için, planların ismini değiştirerek tekrar alana ilişkin planlar onayladı. Tema park’ın ismi oldu Panayır fuar alanı.  Alana ilişkin kazandığımız ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen davada  alanın nitelik itibariyle mutlak tarım alanı olduğuna bilirkişilerce dikkat çekilmişti. Ayrıca bilirkişi raporunda; planların Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük olaylara sahne olmuş bir alanı kültür ve doğal varlık niteliğiyle korumasına engel nitelik taşıdığı, planlarda gösterilen, hayvanat bahçesi, spor parkı ve olimpiyat oyunları alanının AOÇ’nin tarihi, kültürel ve doğal sürekliliğini sağlamasının önünde engel teşkil edeceği, öngörülen yapılaşmanın AOÇ’nin 1. derece doğal ve tarihi sit niteliğini ortadan kaldıracağı ifadeleri yer almıştı. Kapsamlı bir rapor sunmuşlardı.Atatürk Orman Çiftliği’nde tekrar plan değişikliği yapıldı tekrar davamızı açtık. Bilirkişi raporundaki  tespitlere ve yargının yürütmenin durdurulması kararlarına rağmen aynı içerikteki imar planları isim değiştirerek "fuar, panayır, festival alanı koruma amaçlı nazım imar planları" şeklinde onaylandı. AOÇ konut, sanayi ve ticaret amaçlı yapılaşma yasağının AOÇ Kanununda yer almasına rağmen Temapark projesinin gerçekleştirilmeye çalışılması açıkça hukuka aykırıdır. Yürütmenin durdurulması talebimizi de dava dilekçesinde ilettik alanda yapılacak her çalışma telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilir” dedi. 

Ayrıca Temapark alanına dair bir önceki imar planının incelendiği bilirkişi raporunda; "öngörülen arazi kullanım kararı olan Hayvanat Bahçesi, Hayvanat Bahçesi Gelişme Alanı ve ASKİ Arıtma Tesisi Alanı kullanımlarının, üst ölçek plan karar ve stratejileri ile örtüşmediği, üst ölçek plan kararlarında “Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmüne karşın, alanda ücretli giriş yapılarak kullanılabilecek ticari alanların öngörüldüğü tespit edilmiştir.  Ankapark projesi ile ticari faaliyetlerle dolu bir kentsel aktivite alanı olarak düzenlenmesinin hedeflendiği, 2.780.000 m2 büyüklüğünde ve yaklaşık 6.500 araçlık olduğu belirtilen otopark alanının yaratacağı sert zemin alanının, tarımsal alanda bozulmaya neden olacağı ve bu bozulmanın olumsuz mikroklimatik etki yaratacağı"na yönelik ifadelere yer verilmişti.  


Toplam Görüntülenme : 9345
Kategori Haberleri

Mimarlar’dan İmamoğlu’na Kaçak Saray kitabı
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek,  AOÇ'de hukuksuz bir şekilde binlerce ağaç katledilerek ve halkın paraları israf edilerek inşa edilen Kaçak Saray’a gitmesi kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.
11 Ocak 2019
Yargı AOÇ spor alanında yüksek yapılaşmaya izin vermedi
Ankara 7. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Atatürk Orman Çiftliği’nde “spor alanı” amaçlı plan değişikliklerinin yüksek yoğunluklu yapılaşma içerdiğini, AOÇ’nin kimliğini bozacak nitelikte olduğunu “yapılaşma koşulları” açısından imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek iptal etti.
02 Ocak 2019
AİHM Kaçak Saray maliyetleri davasında bilgi vermeyen hükümetten savunma istedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Bilgi edinme kanuna göre Kaçak Saray’ın maliyetlerinin açıklanmasına ilişkin taleplerine hukuksal olarak cevap alamayınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdığı  davada  AİHM 31  Ocak 2019 tarihine kadar hükümetten  belgeleri sordu ve savunma istedi.
23 Ekim 2018
Bilirkişilerden AOÇ yol planlarına ilişkin ders niteliğinde rapor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, AOÇ’nin Atatürk’ün vasiyetine ve şartlı bağışına aykırı olarak amaç dışı kullanılması ve küçültülmesi sürecinin bir parçası olan AOÇ yol planlarına ilişkin Çevre Şehircilik Bakanlığı’na açtığı davada bilirkişi raporu yayınlandı.
11 Temmuz 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!